In deze  paragraaf geven we een toelichting op de partijen waar de gemeente mee samenwerkt. Als deze samenwerking een bestuurlijk en financieel belang kent spreken we van een verbonden partij. De raad heeft in de Nota Verbonden Partijen het beleid vastgesteld. Dit geeft volgens het BBV voldoende kader voor de visie en uitgangspunten.