Wat willen we bereiken?

We stimuleren het levensloopbestendig bouwen. We willen namelijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Om wonen betaalbaar te houden streven we naar de bouw van energieneutrale woningen.

Wat gaan we daarvoor doen?