Wat gaan we daarvoor doen?

We vinden het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen. Presikhaaf bedrijven voerde tot nu toe een groot deel (ongeveer 40%) van het groenonderhoud uit. Uitkeringsgerechtigden uit de gemeente Lingewaard werken tijdens het groeiseizoen ook mee en doen werkervaring op. Deze werkzaamheden worden in 2018 onder de vlag van het nieuwe werkbedrijf Scalabor voortgezet. Gespecialiseerde groenaannemers voeren het groot machinaal werk uit. Hieronder vallen het boomonderhoud en het maaien van gazons, bermen en sloten.
In de 2e tussentijdse rapportage 2017 zijn structureel extra middelen gereserveerd voor het verder op orde brengen van het groenonderhoud.