Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan verrommeling tegen door voor oude leegstaande gebouwen hergebruik of vervanging voor een andere functie mogelijk te maken. Dit voorkomt leegstand of ongewenst gebruik van oude bebouwing en bevordert de leefbaarheid in het landelijk gebied. Aan hergebruik of nieuwbouw stellen we voorwaarden. Via de nog vast te stellen gids ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandsnota) is hier ook aandacht voor (oa excessenregeling).