Wat gaan we daarvoor doen?

‘Collectieve preventie’ staat centraal in onze visie op gezondheid. We willen problemen voorkomen. We richten ons op: overgewicht, psychische gezondheid, alcohol en drugs, seksuele gezondheid en ouderengezondheid. In 2018 financieren we onder meer programma's voor valpreventie, herstel na een TIA en het tegengaan van eenzaamheid door kunstzinnige begeleiding. Inwoners en organisaties hebben vaak initiatieven en activiteiten die de gezondheid bevorderen. Onze subsidies sluiten daarop aan. Samen met andere gemeenten in de regio zorgen we voor instandhouding van een GGD (de VGGM, een ‘Verbonden Partij’). De GGD voert diverse taken op het gebied van publieke gezondheid voor ons uit. Bijvoorbeeld het zorgdragen voor de Jeugdgezondheidszorg (onder andere het consultatiebureau en de jeugdarts).