Wat willen we bereiken?

We bouwen aan een samenleving waarin iedereen op een prettige manier en naar eigen keuze zijn leven kan invullen. ‘Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe’ is ons motto. Inwoners van Lingewaard zitten zelf aan het stuur. Als dat niet gaat, is er altijd een vangnet en daarom zijn er ook goede sociale voorzieningen in de leefomgeving.

De wereld om ons heen verandert en inwoners zelf veranderen ook. Daarom werken we in 2018 verder aan dit ingezette veranderingsproces. Deze  verandering loopt langs drie lijnen die zijn vastgesteld in het beleidsplan Sociaal Domein:

  • Gebiedsgericht werken: de inwoner kan in de eigen omgeving terecht voor sociale basisvoorzieningen en heeft toegang tot ondersteuning of hulp;
  • Preventie en het juiste niveau van ondersteuning en hulp: voorkomen is altijd beter, ondersteuning moet op maat zijn;
  • Meer en beter samenwerken: tussen inwoners, organisaties en gemeente.

We meten de voortgang met indicatoren volgens het vastgesteld sociaal beleidsplan.

Prestaties

Niet-verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Waardering over ingang tot ondersteuning en hulp

Waardering die inwoners in het KTO* geven over de ingang tot ondersteuning en hulp via het gebiedsgericht werken.

Jongeren: 7,2
Ouders: 6,5
Wmo: 7,7

Jongeren: 7,5
Ouders: 6,8
Wmo: 8,0

Aantal vragen om informatie, ondersteuning en hulp

Aantal vragen om informatie, ondersteuning en hulp dat in de wijk/kern wordt gesteld.

Vanaf medio 2017 vindt registratie plaats

Nader te bepalen obv nulmeting 2018

Waardering over ondersteuning en hulp

Waardering die inwoners geven in het KTO over de ondersteuning en hulp.

Jongeren: 7,3
Ouders: 6,8
Wmo: 7,8

Jongeren: 7,6
Ouders: 7,1
Wmo: 8,0

Inzet financiële middelen op verschillende zorgniveaus

Inzet financiële middelen op de verschillende zorgniveaus
(respectievelijk 1een 2e plus 3e).

€ 2,9 miljoen
€ 22,6 miljoen

10% stijging
3% daling

Waardering over samenhang geboden hulp en ondersteuning

Waardering die inwoners geven in het KTO over de samenhang in de geboden ondersteuning en hulp.

Jongeren: 6,3
Ouders: 6,0
Wmo: 7,0

Jongeren: 6,6
Ouders: 6,3
Wmo: 7,3

Waardering zorgpartners onderlinge samenwerking

Waardering die zorgpartners geven voor de onderlinge samenwerking.

7,0

7,3

* Klant Tevredenheids Onderzoek

Beleidsdoelen en prestaties