Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
1.2.1Gezondheid
Openbare gezondheidszorg663.319663.319
Jeugdgezondheidszorg796.052796.052
TotaalGezondheid1.459.3711.459.371
1.2.2Kwetsbare inwoners
Ouderenwerk316.584316.584
Algemeen maatschappelijk werk482.971482.971
Inburgering nieuwkomers276.500-20.000256.500
TotaalKwetsbare inwoners1.076.055-20.0001.056.055
1.2.3Uitkeringen
Bijstandsverlening algemeen403.300403.300
BBZ 2004318.600-246.29672.304
BUIG7.728.976-7.268.896460.080
Gem. armoede en schuldenbeleid1.026.760-50.038976.722
TotaalUitkeringen9.477.636-7.565.2301.912.406
1.2.4Voorzieningen WMO
WMO Uitvoeringskosten1.584.0321.584.032
Hulpmiddelen WMO1.422.499-12.5001.409.999
Hulp bij huishouden2.910.1842.910.184
PGB WMO511.788511.788
Algemene voorzieningen WMO1.185.843-881.140304.703
Begeleiding WMO2.185.9742.185.974
TotaalVoorzieningen WMO9.800.320-893.6408.906.680
Saldo van lasten en baten21.813.382-8.478.87013.334.512