Wat willen we bereiken?

Deze activiteiten gaan vooral over verkeer, het woningaanbod en de openbare ruimte. Ze worden toegelicht in de programma’s 2, 5 en 7.

Het juridische kader voor ontwikkelingen en het beoordelen van veranderingen in de fysieke omgeving gaat veranderen. De Omgevingswet voegt over enkele jaren veel bestaande ruimtelijke regelingen samen. In 2018 gaan we aan de slag met een omgevingsvisie. Daarmee leggen we de basis voor een goede uitvoering van het beleid voor de gebouwde omgeving en het buitengebied.

Wat gaan we daarvoor doen?