Wat gaan we daarvoor doen?

We rapporteren over de risico’s bij de jaarstukken en de begroting. In de nota “Risicomanagement en weerstandsvermogen 2014-2017” staat het beleid over risico’s. Op basis van de uitgangspunten van de nota brengen de risico’s in beeld. We kwantificeren de risico’s door de kans dat het risico optreedt en de mogelijke gevolgen daarvan te berekenen.