In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Samen met de politieke partijen zullen we onze inwoners enthousiasmeren om te komen stemmen!  Samen met de griffie zal een introductieprogramma voor de nieuwe gemeenteraad worden opgezet waarin de rol van de verschillende bestuursorganen en onderwerpen als tijdsbesteding en integriteit aan de orde zullen komen.
Een goede en moderne dienstverlening aan onze inwoner heeft hoge prioriteit. Naast het mondelinge contact zullen steeds meer vragen van onze inwoners en informatie aan onze inwoners langs digitale weg worden afgehandeld. Dat vergt naast een goede infrastructuur een anticiperende houding van onze medewerkers. Samen werken we aan een moderne overheid dichtbij, toegankelijk en klantvriendelijk.
Onze gemeente besteedt veel tijd aan de zorg voor veiligheid van de inwoner. Maar de verantwoordelijkheid voor een veilig gevoel ligt ook bij inwoners zélf.  Door actieve voorlichting willen wij de inwoner hierbij betrekken.
De komende jaren zullen de nodige ambtenaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en daar zal adequaat op ingespeeld moeten worden. De organisatie is flink in beweging en van medewerkers zal een flexibele houding worden verlangd.