Wat gaan we daarvoor doen?

We verwachten dat we in 2018 nieuwe leningen moeten afsluiten. De leningen zijn deels bedoeld als herfinanciering en deels voor de uitvoering van de plannen die in deze begroting zijn opgenomen. In de paragraaf Financiering geven we het maximale bedrag aan. We passen tenminste twee maal per jaar de liquiditeitenplanning helemaal aan. Met deze planning beoordelen we of het nodig is nieuwe lang lopende geldleningen af te sluiten.
In de paragraaf weerstandsvermogen hebben we verschillende financiële kengetallen opgenomen die een relatie hebben met onze leningenportefeuille.