Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
9.1.1Sluitende meerjarenbegroting
Reserveringen en stelposten331.387331.387
Gemeentefonds - Algemene uitkering-37.695.200-37.695.200
Directie266.350266.350
Stafafdeling829.440829.440
Team Technisch Wijkbeheer121.729121.729
Materieel TWB1.3161.316
Team Openbare Ruimte & Vastgoed320.801320.801
Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning915.350915.350
Facilitair461.123-4.025457.098
Huisvesting gem.kantoor/-werf1.161.8291.161.829
Representatie83.76083.760
Team Informatievoorziening1.383.3001.383.300
Automatisering2.267.855-140.0002.127.855
Documentaire informatievoorz.208.010208.010
Team P&O/Communicatie1.244.4221.244.422
Organisatieontwikkeling23.06023.060
Team Fin./JZ/Ink.1.700.530-4.9151.695.615
Juridische kwaliteitszorg256.580256.580
Team Veiligheid, Toezicht en Handh.206.167-1.750204.417
Team Klant Contact Centrum506.445506.445
Team Projectrealisatie74.69174.691
Team Ruimtelijk Beleid111.808111.808
Team Sociaal Beleid258.839258.839
Team Werk & Inkomen287.890287.890
Team WMO & Jeugd658.610658.610
Personeelsbeheer689.539689.539
Personeelsontwikkeling97.39097.390
Gemeentefonds - Sociaal Domein-19.013.000-19.013.000
TotaalSluitende meerjarenbegroting14.468.221-56.858.890-42.390.669
9.1.3Schuldratio
Treasury311.119-303.7807.339
TotaalSchuldratio311.119-303.7807.339
Saldo van lasten en baten14.779.340-57.162.670-42.383.330