Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer een risico zich voordoet, denken we na over manieren om de gevolgen van dit risico op dat moment en in de toekomst te beperken. De beheersmaatregel moet daarbij in verhouding staan tot de omvang van het risico.