Wat gaan we daarvoor doen?

Verkeersdruk in de kernen doet afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving door geluid, luchtverontreiniging en drukte. Door Huissen komt doorgaand verkeer waarvoor geschiktere routes zijn. We gaan onderzoeken hoe we kunnen stimuleren of desnoods afdwingen, dat dit doorgaand verkeer via de N325 en A325 gaat rijden. In Bemmel gaan we de Papenstraat ontlasten. Dat kan met een directe aansluiting van het bedrijventerrein De Houtakker en mogelijk ook de woonbuurt Het Hoog direct aan te sluiten op de Van Elkweg. Ook de ontsluiting vanuit Bemmel naar de A325 helpt daarbij. Het effect van maatregelen meten we door vooraf onderzoek of tellingen als nulmeting te doen. Zo kunnen maatregelen ook beter worden geëvalueerd.