Wat gaan we daarvoor doen?

De VVV speelt een belangrijke rol in de bekendheid van Lingewaard. Samen met de VVV en onze buurgemeente Overbetuwe zorgen we voor fiets- en wandelroutes. We promoten onze gemeentes als “De Betuwe”. Die merknaam kunnen recreatieondernemers vanaf  2018 ook gebruiken om hun product te promoten. We hebben met Overbetuwe een gezamenlijk beleidsplan en actieplan voor toerisme en recreatie. De uitvoering daarvan loopt over meerdere jaren.
Acties voor 2018 zijn onder meer ontwikkeling en productie van welkom-borden en ontwikkelen van een toeristische mini map van De Betuwe.
Verder behartigt de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Overbetuwe de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme in het gebied.