Wat gaan we daarvoor doen?

Voor nieuwbouw geldt dat vanaf 2021 energieneutraal moet worden gebouwd. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om in de toekomst aardgas in onze gemeente stapsgewijs uit te faseren.