Wat willen we bereiken?

We willen bedrijvigheid en werkgelegenheid in Lingewaard versterken. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk inwoners aan werk kunnen komen. Daarvoor hebben we een economisch beleidsplan. Kernpunten in ons lokale economisch beleid zijn glastuinbouw / agrobedrijvigheid, logistiek / transport en recreatie. We zetten in op duurzame economie en op energietransitie en energiebesparing. Daarnaast proberen we de slaagkans van starters en ZZP-ers te bevorderen en onze dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.

Beleidsdoelen en prestaties