Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
3.2.1Glastuinbouw en agrobusiness
Industrieterreinen3.679.503-3.729.963-50.460
TotaalGlastuinbouw en agrobusiness3.679.503-3.729.963-50.460
3.2.3Startende ondernemers
Economische ontwikkeling256.998256.998
Economische promotie5.0005.000
TotaalStartende ondernemers261.998261.998
3.2.4Dienstverlening aan ondernemers
Bedrijvenloket68.70568.705
TotaalDienstverlening aan ondernemers68.70568.705
Saldo van lasten en baten4.010.206-3.729.963280.243