OVERHEAD

2018

Salarissen

20.510.240

Opleiding

327.600

Algemene en advieskosten

69.680

Overige personeelslasten

95.259

Directe uren naar producten

-11.780.922

Totaal personeelslasten

9.221.857

Huisvesting

1.163.145

Informatievoorziening & automatisering

2.127.855

Facilitaire dienstverlening

457.098

Organisatieontwikkeling

86.380

Personeelsbeleid & -beheer

381.459

Totaal indirecte lasten

4.215.937

Begroting & verantwoording

79.000

Communicatie

95.350

Juridische kwaliteitszorg

256.580

Documentaire informatievoorziening

208.010

Representatie

83.760

Totaal overhead-werkzaamheden

722.700

14.160.494