Wat gaan we daarvoor doen?

We bevorderen de biodiversiteit in onze gemeente. Dat doen we niet alleen zelf, maar we prikkelen ook andere grondeigenaren om de biodiversiteit te versterken. Zo wordt het project ‘Karakteristieke beplanting’ ook in 2018 doorgezet. Daarnaast kan de biodiversiteit ook toenemen door kaders te stellen bij ontwikkelingen. We toetsen landschappelijke inpassingsplannen aan de kaders van het Landschapsontwikkelingsplan en toepassing van inheemse planten.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2020

Aanplanten autochtoon plantmateriaal

Percentage aanplant met autochtoon
materiaal wanneer autochtoon materiaal
ruimtelijk wenselijk en leverbaar

80%

90%