Wat gaan we daarvoor doen?

Duidelijkheid voor onze klanten

We willen inwoners en bedrijven zo goed mogelijk van dienst zijn. Snel, deskundig en met de menselijke maat. Onze servicenormen helpen daarbij. Zo weten inwoners en ondernemers wat ze kunnen verwachten en waarop ze de gemeente kunnen aanspreken.
De servicenormen zijn onderverdeeld naar de volgende drie dimensies:

 • Doorlooptijd: we helpen onze klanten snel;
 • Deskundigheid: we helpen onze klanten goed en vragen geen onnodige of bekende informatie;
 • Hostmanship: we stellen onze klant centraal en lossen het probleem op.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Klantwaardering:

 • Dienstverlening algeheel
 • Dienstverlening digitaal
 • Dienstverlening balie
 • Dienstverlening telefonie

Gemiddeld rapportcijfer. Het onderdeel “algeheel” betreft een totaalwaardering, dus betrekking hebbende op alle drie kanalen.

7
7,5
7,5
7,0

7,5
8,0
8,0
7,5

Gemiddelde wachttijd aan de balie

Percentage balieklanten geholpen binnen de servicenorm van max. 10 minuten

90%

95%

Afhandeling meldingen openbare ruimte (MOR):

 • Groen/openbare verlichting/straatmeubilair
 • Afval/wegen/ verkeer
 • Acute problemen welke een bedreiging zijn voor de openbare veiligheid
 • Percentage dat melder is geïnformeerd binnen de servicenorm  van 5 werkdagen
 • Idem
 • Afhandeling melding binnen 24 uur

90%

80%

90%

93%

85%

93%

Het overgrote deel van de meldingen hebben betrekking op de openbare ruimte (MOR). Bij de afhandeling hiervan houden we rekening met de eisen die zijn gesteld vanuit:

 • Dienstverlening. Het maakt niet uit via welk kanaal een melding binnenkomt (digitaal, telefonisch, balie, social media en whatsapp). De melder wordt altijd geïnformeerd binnen vijf werkdagen. Soms met de mededeling dat de melding volledig is opgelost en soms met het bericht wanneer de melding wordt opgelost.
 • Het vastgestelde ruimtelijke kwaliteits- en veiligheidsniveau. In diverse beleidsnota’s zijn kaders gesteld voor beheer en onderhoud van wegen, straatmeubilair, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, groen, enz. Uitgangspunt is dat de inrichting van de openbare ruimte veilig is. Situaties die een acuut gevaar opleveren voor de openbare veiligheid lossen we binnen 24 uur op.