Wat gaan we daarvoor doen?

Ondersteuning moet goed aansluiten bij wat nodig is. Daarover hebben we afspraken gemaakt met organisaties en  de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan bijdragen aan preventie en inwoners ondersteunen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Ook werken onze consulenten en gebiedscoördinatoren op locatie om de juiste ondersteuning en hulp te bieden.
We prikkelen instellingen en organisaties om met voorstellen te komen voor een andere aanpak en manier van samenwerken. Voor die vernieuwing (ook wel ‘innovatie’ genoemd) hebben wij jaarlijks gelden beschikbaar. Ook pakken we waardevolle ideeën op van cliënt- en adviesgroepen. Daarmee verbeteren we telkens de werkwijze. In 2018 richten we ons onder meer op de overgang van 18- naar 18+. Ook inwoners in langdurige armoede houden onze aandacht. De webshop armoedebestrijding is hiervoor de basis.

Selecteer een onderwerp