Wat gaan we daarvoor doen?

Eigenaren nemen zelf het initiatief om oude gebouwen te moderniseren, er een nieuwe functie aan te geven of een inbreidingslocatie te ontwikkelen. Die initiatieven toetsen we aan beleid en aan wettelijke regels. Voor passende initiatieven maken we afspraken over sloop, nieuwbouw en investeringen en begeleiden we de planologische procedure.