Wat willen we bereiken?

We willen de leefbaarheid en het woongenot vergroten door te zorgen voor een aantrekkelijke omgeving. In plannen gaat het niet alleen om de (waarde van de) woningen, maar onder andere ook om de openbare ruimte, ruimte voor spelen en groen.

Wat gaan we daarvoor doen?