Wat willen we bereiken?

We streven naar lokale heffingen die (voor zover van toepassing) kostendekkend zijn. Ook willen we de woonlasten in Lingewaard meer laten bewegen in de richting van het landelijk gemiddelde.

Wat gaan we daarvoor doen?