Wat willen we bereiken?

We willen dat vanuit de woonwijken het gemakkelijker wordt om naar werk, winkels of scholen te komen en dat ook de verbinding met de steden verbetert. Dat geldt ook voor de verbindingen tussen de regionale hoofdwegen en onze bedrijventerreinen. Gemakkelijker bereikbaar is sneller, maar ook met meer mogelijkheden (bijvoorbeeld auto en bus en fiets). Beter bereikbaar begint voor het autoverkeer met een betere doorstroming. Dat op een efficiënte manier bereiken betekent rekening houden met toekomstige ontwikkelingen en het afstemmen van maatregelen op, aan. langs en onder de weg (leidingen, riool, wegbeheer, nieuwbouw, etc.).

Wat gaan we daarvoor doen?