Wat gaan we daarvoor doen?

Een snelle en directe dienstverlening begint bij het juiste aanspreekpunt. Startende ondernemers kunnen bij ons terecht met hun ondernemersvragen. We ondersteunen en adviseren ondernemers bij het opzetten, deelnemen aan en onderhouden van netwerken. Starters hebben veel behoefte aan het uitwisselen van ervaring. Door bijeenkomsten te organiseren bieden wij hen daarvoor de gelegenheid. Daarnaast is er voor een beperkt aantal startende ondernemers een starterstraject beschikbaar.