Wat gaan we daarvoor doen?

We hebben de berekening van de kostendekkendheid van de lokale heffingen opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. De tarieven berekenen we op basis van maximaal 100% kostendekkendheid. We onderzoeken daarbij steeds of het mogelijk is de tarieven naar beneden bij te stellen.
De gemeenteraad is bevoegd om lokale heffingen in te voeren, te veranderen of te opheffen. Voor het begin van het nieuwe kalenderjaar stelt de gemeenteraad de tarieven vast.