Wat gaan we daarvoor doen?

Het is belangrijk de hoeveelheid restafval te verminderen door voorlichting, scheiding en hergebruik. Daarmee verminderen we de belasting van het milieu. We houden vast aan het principe van de vervuiler betaalt. Ongeveer tien bovengrondse restafvalcontainers zullen we vervangen door ondergrondse containers. Dat is inclusief de toepassing van diftar hierbij (dat is bovengronds niet mogelijk). Meer informatie over de afvalstoffen staat in de paragraaf Lokale heffingen.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Omvang huishoudelijk afval

Ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar
(de prestatie 2016 was 120,1 kg, de landelijke norm voor Lingewaard is 75 kg in 2020)

113 kg

75 kg