Wat gaan we daarvoor doen?

Iedereen (bewoners, ondernemers en organisaties) voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan de veiligheid

Samen met vele andere veiligheidspartners nemen we maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Onze speerpunten liggen bij de volgende thema’s:

  • Een Veilig Thuis: we werken aan een sluitende aanpak voor verwarde personen (gereed in oktober 2018);
  • Veilige evenementen: we brengen een totaalbeeld tot stand van alle incidenten/meldingen bij grotere evenementen (B-categorie);
  • Ondermijning: we inventariseren onder regie van het RIEC met politie, brandweer en de ODRA het huidige criminaliteitsbeeld.  Ook houden we integrale controles op bedrijventerreinen;
  • Verkeerveiligheid: we houden snelheid- en verkeerscontroles o.a. in woonwijken en op dijken;
  • Veel voorkomende criminaliteit: we geven met de politie voorlichting en zetten gezamenlijk preventieve- en handhavingsacties op;
  • Jeugdoverlast: we zetten gericht in op de leiders en meest overlastgevenden.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

*

*

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,4

2,2

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

2,6

2,0

Verwijzing naar Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar
(2016: 13,84)

14

15

Harde Kern Jongeren

Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar

1,5

1,3

* Gegevens niet landelijk beschikbaar