Wat willen we bereiken?

Van buiten naar binnen

Inwoners zijn tot veel in staat. In een betrokken samenleving nemen inwoners met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. Om dit te stimuleren, stellen we ons dienstbaar en betrouwbaar op, maar durven we ook los te laten. We zijn ons er van bewust dat in een steeds complexer wordende samenleving problemen alleen kunnen worden opgelost door samenwerking. Daarom nodigen we inwoners actief uit om mee te denken en mee te doen (ruimte voor inwonersinitiatieven).

Beleidsdoelen en prestaties