Wat gaan we daarvoor doen?

Door het goede voorbeeld te geven, willen we anderen aanzetten tot duurzaam gedrag. Bijzondere aandacht blijft uitgaan naar verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Verduurzaming gemeentelijk
Vastgoed

Aantal gebouwen dat naar minimaal energielabel B gaat, of op andere wijze aantoonbaar is verduurzaamd.

20%

70% van alle gebouwen