Wat willen we bereiken?

Minder zenden, meer interactie

Naast de traditionele eenzijdige communicatie (website, nieuwsbrieven e.d.) zetten we meer in op dialoog met de verschillende doelgroepen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:

  • communicatie via de kanalen balie, telefoon, internet en apps is gelijkwaardig.
  • we schrijven zoveel mogelijk in heldere taal (B1-niveau);
  • we communiceren digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet;
  • we gaan onze sociale media meer benutten, ook voor interactie en campagnes. Ook zoeken we naar mogelijkheden om andere sociale media in te zetten;
  • we willen de stem-app inzetten voor het peilen van meningen, ook bij inwonersinitiatieven.
  • we gaan meer onderzoeken (en analyseren) welke communicatiebehoefte er onder de inwoners leeft.
Wat gaan we daarvoor doen?