Wat gaan we daarvoor doen?

Zoals gezegd gaan we het fietspadennetwerk aanvullen en waar nodig en mogelijk fietspaden verbreden. Daarnaast gaan we onderzoeken waar behoefte is aan meer fietsparkeervoorzieningen. We proberen die in voldoende mate aan te leggen. Ook onderzoeken we of er behoefte is aan meer oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ook gaan we met fietstellingen een nulmeting doen en in de loop van de tijd monitoren wat het effect is van ons beleid.

Het OV-gebruik gaan we bevorderen door de reistijd te beperken. Dit doen we onder meer door bussen prioriteit te geven bij verkeerslichten. Daarnaast gaan we bij de provincie als concessieverlener erop aandringen om de frequentie van bussen in de avonduren en daluren te verhogen.