Wat gaan we daarvoor doen?

Nauwe samenwerking met veiligheidspartners

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) behartigt onze belangen op het gebied van brandweer en volksgezondheid in de regio. In het jaarverslag verantwoordt  de VGGM  de behaalde resultaten. Om de vrijwillige bandweerkorpsen op sterkte te houden starten we een wervingsactie.

Stimuleren bewustwording veiligheid en gezondheid

In het belang van onze inwoners en medewerkers richten we ons op:

  • het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over brandveiligheid;
  • het houden van een sociale calamiteiten oefening en een rampen- en crisisoefening voor de ambtelijke organisatie;
  • het  uitbreiden van meerjarige vergunningverlening voor evenementen (afhankelijk van evaluatie eind 2017).