Wat gaan we daarvoor doen?

Voortdurend kijken we samen met ondernemend Lingewaard naar wat belangrijk is voor een gezond ondernemersklimaat. De Accountmanager Bedrijven zorgt in eerste instantie voor de verbinding met  ondernemend Lingewaard. Hij zorgt voor structurele ambtelijke en bestuurlijke overleggen met ondernemerscollectieven en het proactief bezoeken van ondernemers. Ook pakken we met ondernemend Lingewaard initiatieven op om lokaal ondernemerschap te stimuleren.