Wat gaan we daarvoor doen?

Zelfredzaamheid van onze inwoners staat centraal. Als dat nodig is zetten we Wmo-voorzieningen in om inwoners te ondersteunen. Dit is altijd individueel maatwerk, of het nu om vervoer, dagbesteding of  woningaanpassing gaat. Ten aanzien van het vervoer is de gemeenschappelijke regeling BVO Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen opgericht. Doel van deze gemeenschappelijke regeling is de gezamenlijke sturing en beheersing van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer voor de deelnemers.

In 2018 valt het verstrekken van de voorzieningen onder de grote thema’s: gebiedsgericht werken, preventie en samenwerken. Door gebiedsgericht te werken kunnen we beter samenwerken met organisaties en inwoners. We krijgen hiermee vroeger signalen van problemen die we ook eerder kunnen aanpakken. Door deze vorm van preventie zijn (zwaardere) vormen van maatwerkvoorzieningen niet of pas later nodig. De verwachting is dat het aantal Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement stijgt door de vergrijzing.

Prestaties

Naam  verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement *)

Aantal cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners.

52,5

55

*) Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen de Wmo. Een cliënt met meerdere maatwerkarrangementen telt (per type arrangement) maar één keer mee.