Wat gaan we daarvoor doen?

We hebben een deskundige op retailgebied gevraagd om zijn visie te geven op de centra van Huissen, Bemmel, en Gendt. Ook zal hij aandacht besteden aan de aanwezige detailhandelsvoorzieningen in de kleine kernen. Deze visie is in feite een voorloper van de omgevingsvisie die te zijner tijd voor de hele gemeente opgesteld zal worden. De visie wordt eind 2017 met de ondernemers en de ondernemersverenigingen besproken en vervolgens in 2018 gezamenlijk uitgewerkt. De bedoeling is om samen met de ondernemers een agenda op te stellen voor de centrumgebieden met maatregelen die de centra voor (winkelend) publiek aantrekkelijker maken. Dit zal in 2018 plaatsvinden. Daarnaast bekijken we samen met de ondernemers hoe we de ondernemersfondsen efficiënter kunnen inzetten.