Wat gaan we daarvoor doen?

Benutten van de kracht in de wijk

Samen met de 15 (wijk)platforms en de dorpsraad Ressen werken we aan het vergroten van de sociale betrokkenheid, de leefbaarheid en de veiligheid in de straat, wijk of dorp. Uitgangspunt hierbij is dat de eigen identiteit van de dorpskern of de wijk behouden blijft. De platforms ondersteunen we als volgt:

  • Een vaste gebiedscoördinator die als verbinder zorgt voor de intake, doorgeleiding en procesbewaking van initiatieven;
  • Het bijwonen van vergaderingen van de platforms waarbij we de zelfredzaamheid en vitaliteit proberen te bevorderen;
  • Het beschikbaar stellen van een eigen budget voor de platforms waar zij vrijwel in alle vrijheid over kunnen beschikken.