Wat willen we bereiken?

We willen een toekomstbestendige inrichting en gebruik van onze leefomgeving. Daarom investeren we in duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat we bij het afwegen van belangen rekening houden met de toekomstige generaties. We onderzoeken op welke punten we zelf als gemeente meer duurzame keuzes kunnen maken. We proberen anderen te bewegen om dat ook te doen.

Beleidsdoelen en prestaties