6.01

Windenergie

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 125.000

via afschrijving

€ 14.375

2018

De gemeente bereidt een locatiekeuze voor windenergie voor. Die wordt voorgelegd aan de raad. Het is belangrijk dat de gemeente een zorgvuldig proces volgt en duidelijke regie voert.  Voorafgaand aan daadwerkelijke realisatie van windturbines worden diverse gemeentelijke kosten gemaakt. Als er windturbines komen, verwachten we  deze kosten te kunnen terugverdienen.  Het gaat om een totaal bedrag van € 300.000 waarvan € 50.000 uit bestaande middelen kan worden betaald. We verwachten  de benodigde € 250.000 voor 50% uit subsidies te kunnen dekken. Netto bedrag is dus € 125.000.