6

Klimaat en duurzaamheid

Nr.

Doel

Product

Personele inzet

6.1.1

Duurzaam gedrag

Duurzaamheid

81.550

Saldo van Lasten en Baten

81.550