Voor programma 6 zijn er géén onttrekkingen of toevoegingen aan de reserves.