Wat gaan we daarvoor doen?

De bescherming van erfgoed in Ressen wordt duidelijker en concreter in het bestemmingsplan opgenomen. Dat doen we in samenspraak met het Platform tot behoud van cultuurhistorisch erfgoed in Lingewaard en de Vereniging Dorpsbelangen Ressen. We betrekken onze lokale historische kringen bij het opstellen van beleid.