Wat gaan we daarvoor doen?

Aansluiting van Next Garden op het (regionaal) warmtenet is een van de speerpunten van ons duurzaamheidsbeleid. In overleg met de tuinderscoöperatie Lingezegen Energy, de provincie Gelderland, Alliander en andere partners zetten we flinke stappen om een koppeling aan bestaande warmtenetten vanuit het zuiden of het noorden te maken. We blijven aandacht houden voor het klimaatneutraal doorontwikkelen van Next Garden.

Verder stimuleren we energiebesparing bij bedrijven in Lingewaard. Met de omgevingsdienst gaan we, naast “aanjagen en voorlichten”, ook actief handhaven op energiebesparing. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de Gelderse aanpak Energiebesparing MKB.

Op het vlak van personeelsbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen benaderen we ondernemers ook als werkgever.