Wat willen we bereiken?

De prestatiedoelen die bij dit beleidsdoel horen, zijn toegelicht in andere programma's. Het betreft:

  • Re-integratie en scholing: programma 1 onder 1.3.1
  • Werkgelegenheid: programma 1 onder 1.3.2
Wat gaan we daarvoor doen?