Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete maatregelen zijn beschreven onder 4.3.1. Daarnaast volgen we ontwikkelingen binnen de detailhandel die gevolgen hebben voor het ruimtelijk beeld in de centrumgebieden. Denk daarbij aan de gevolgen van internet-winkelen en veranderingen in het aanbod van winkels.