Wat willen we bereiken?

We willen onze leefomgeving toekomstbestendig gebruiken. Dat begint bij keuzes van inwoners bij hun aankopen, in wonen, werk en privéleven. Energiebesparing en zelf duurzame energie opwekken zijn hier belangrijke onderwerpen. Maar hebben inwoners voldoende kennis over duurzame alternatieven en zijn zij bereid om hiervoor te kiezen? De gemeente kan op dit punt niet direct sturen, maar duurzame keuzes wel gemakkelijker maken.

Wat gaan we daarvoor doen?