Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de leefbaarheid in de woonkernen proberen we gebouwen die leeg komen te staan weer goed te benutten, bijvoorbeeld voor de woonfunctie. Dit doen we samen met eigenaren en woningcorporaties.
We kijken naar verbeteringen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat oudere woonstraten/-buurten weer aan moderne eisen voldoen. De toekomstwaarde van de woningen en wijken in Lingewaard wordt hierdoor behouden. Enkele voorbeelden van projecten in de kernen: in Angeren plan Bolder, in Doornenburg plan Homoet, in Gendt plan Martinuskerk en Vleumingen-west, in Bemmel De Plak, Herckenrathweg en Klappenburgstraat en in Huissen Korte Loostraat, Aloysiuslocatie en Doelenstraat.