Wat willen we bereiken?

We willen een schone, hele en veilige openbare ruimte. Onze inwoners zijn als gebruikers van de openbare ruimte mede onze ogen en oren. We willen dat onze inwoners ons gemakkelijk kunnen bereiken voor het doen van meldingen. We willen inwoners en organisaties actief betrekken bij het onderhoud van het groen binnen de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?